Wij helpen (middel)grote organisaties duurzaam te veranderen. Als consultant, coach, motivator, inspirator, interim manager, trainer of leverancier van e-tools. Samen met u bepalen we wat u wilt bereiken. En samen met u zorgen we voor zichtbaar en meetbaar resultaat.

Hiervoor zetten wij bijvoorbeeld een ontwikkelprogramma voor uw management op. We leren teams om beter samen te werken en meer te bereiken. Of we helpen uw medewerkers om hun talenten met meer plezier, beter te benutten. We helpen ook grote, ingrijpende veranderingen in goede banen te leiden. Denk bijvoorbeeld aan een cultuurverandering, het samenvoegen van verschillende vestigingen of het aanpassen van uw organisatiestructuur aan veranderende ambities.

Ervaring heeft ons geleerd dat effectieve verbetertrajecten een aantal zaken gemeenschappelijk hebben:

  • aansluiting bij de strategie van de organisatie;
  • focus op kernthema´s gefundeerd op heldere keuzes;
  • verrassende en boeiende trainingsprogramma´s;
  • slimme tools die leren leuk maken.

Elk HR Development-traject is op te bouwen volgens een aantal vaste stappen. Zo maken we maatwerk beheersbaar en helder. Het geeft u bovendien een ‘dashboard’ waarmee u op elke stap kunt sturen.

HRD-vizier

Soms zien we dat organisaties vrij intuïtief grijpen naar hippe of voor handen zijnde oplossingen. Met de systematisch aanpak van het HRD-vizier slaat u geen denkstap over en brengt u op een unieke manier business en HR Development met elkaar in lijn. Lees hier meer over het HRD-vizier.

Interne communicatie

Centre4Change ontwikkelt met specialisten uit haar netwerk, ook interne communicatietrajecten. Denk hierbij aan mini-campagnes of een intern magazine dat parallel loopt aan een traject. Gericht op deelnemers of op de hele organisatie. Met de ‘fun factor’ wordt elke medewerker geïnformeerd en geïnspireerd en verlopen verandertrajecten soepeler.