Centre4Change is een innovatief bureau voor veranderingsmanagement. Wij leveren strategisch advies, ontwikkelen op kernthema´s in uw organisatie en vertalen uw vraag in trainingsprogramma´s. Ondersteund door (e-)tools. Ons netwerk bestaat uit specialisten uit de wereld van advies en training, maar ook HR, ICT, theater en marketing-communicatie. Zo brengen we kleur in uw organisatie.

Organisatie & strategie

Kernthema´s

Trainingsprogramma´s

e-Tools

Organisatie & strategie

Welk HRD-beleid sluit aan op de strategie van de organisatie? Hoe brengt u de ontwikkeling van het belangrijkste potentieel "uw mensen" in lijn met de visie en ambitie van uw organisatie? Wij hebben de ervaring en methodes om u te adviseren, coachen en begeleiden in deze strategische trajecten. Strategisch advies is los inzetbaar of als start van een totaaltraject, het ´HRD-vizier´.Lees hier meer.

Kernthema´s

Welke ontwikkelthema’s zijn relevant om de bedrijfsresultaten te ondersteunen? Wij helpen u vanuit strategische en HR-doelstellingen te focussen op een aantal kernthema’s. Gaat het bijvoorbeeld primair om klantgerichtheid en daarna pas over lean samenwerken, of andersom? De ontwikkeling van kernthema´s is los inzetbaar of als onderdeel van een totaaltraject, het ´HRD-vizier´. Lees hier meer.

Trainingsprogramma´s

Welke aanpak en interventies zijn nodig om de gewenste performance te bereiken? Wij bieden een mix van bewezen methodes en innovatieve technieken. Bijvoorbeeld door training in combinatie met e-coaching, gamification of interne communicatie-middelen. Hoge betrokkenheid van de deelnemers en meetbaar hogere effectiviteit is het resultaat. De ontwikkeling van trainingsprogramma´s is los inzetbaar of als onderdeel van een totaaltraject, het ´HRD-vizier´. Lees hier meer.

e-Tools

Welke processen, systemen en middelen zijn nodig om de ontwikkeling te faciliteren? De markt vraagt om tijd- en plaatsonafhankelijk leren en daar passen onze e-tools perfect bij. Zoals online kennisdeling, e-coaching, games en (besloten) social networks. De ontwikkeling van e-tools is los inzetbaar of als onderdeel van een totaaltraject, het ´HRD-vizier´. Lees hier meer.