Uw organisatie heeft ambitieuze doelstellingen. Zoals een nieuwe strategie, een nieuwe doelgroep, aangescherpte kwaliteitsnormen. De performance van de medewerkers moet verbeteren en de resultaten zullen controleerbaar moeten zijn. Dat vraagt om de strategische inzet van Human Resource Development. Op basis van onze jarenlange ervaring en de vraagstukken van onze klanten hebben we een systeem gecreëerd voor het ontwikkelen, uitrollen en aansturen van strategische HRD. We noemen dit het ‘HRD-vizier’.

Het systeem

Soms zien we dat organisaties vrij intuïtief grijpen naar hippe of voor handen zijnde oplossingen. Met de systematisch aanpak van het HRD-vizier slaat u geen denkstap over en brengt u op een unieke manier business en HR Development met elkaar in lijn. Elke keuze wordt logisch.

Brug naar de praktijk

Het HRD-vizier is een waterdicht systeem. Het stelt u in staat de brug te slaan tussen de ambities van de organisatie en HR Development. Er ontstaat meerwaarde van ‘de som der delen’ door de logische vertaling van (business-)strategie naar ontwikkelthema’s, trainingsprogramma’s en e-tools.

Dit zijn de stappen:

  • aansluiting bij de strategie van de organisatie;
  • focus op kernthema´s gefundeerd op heldere keuzes;
  • verrassende en boeiende trainingsprogramma´s;
  • slimme tools die leren leuk maken.

Heldere keuzes

Aan de hand van het HRD-vizier kunt u ook bepalen op welk moment u wilt instappen. Gaan we praten over beleid of koopt u liever losse tools in. Kiest u voor een totaaltraject, dan bent u gegarandeerd van een lange termijn-oplossing. Klinkt dat log en langdradig? Nee, wij houden het graag licht en helder. Weet ook dat we tussen elke fase evalueren en de doelstellingen scherp in het vizier houden.

Contact voor meer informatie over HRD-vizier:

Ido van der Meulen: 06 81 85 18 54

info@centre4change.nl